σχεδιάζουμε την ασφάλιση σας
ανάλογα με τις ανάγκες σας...
 
English
F.A.Q.


Εταιρικές ασφαλίσεις


Έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι περισσότερες και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις, διέθεταν εσωτερικά τμήματα ασφαλίσεων τα οποία ανελάμβαναν την διαχείριση ( ασφάλιση - έρευνα - ζημιές) των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τα προαναφερθέντα συμβόλαια ως επί το πλείστον παρείχαν κάλυψη για τυποποιημένες ανάγκες, Εναλλακτικά οι επιχειρήσεις αυτές, συχνά ανέθεταν σε μεσιτικές ή πρακτορειακές διαμεσολαβητικές επιχειρήσεις αυτήν την διαχείριση, έναντι προμηθειών που εισπράττονταν μέσω της καταβολής των ασφαλίστρων.

Η είσοδος του νέου αιώνα βρίσκει, τις ανάγκες των επιχειρήσεων να έχουν αλλάξει θεαματικά. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αναζητούν ολοκληρωμένες και συνεκτικές λύσεις όχι μόνον σε παγκόσμια βάση, αλλά και με κεντρικό συντονισμό. Επιπλέον οι μεγάλοι εταιρικοί πελάτες με μεγάλη χρηματοοικονομική δύναμη και υψηλές ταμειακές ροές, έχουν μειώσει την ανάγκη τους για απλή μεταφορά του κινδύνου και αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης και μεταφοράς του, μέσω των επιχειρήσεων που οι ίδιοι ελέγχουν, εφ' όσον πλέον έχουν υπεισέλθει νέοι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρηση εκτός των παραδοσιακών κινδύνων περιουσίας.

Το υπάρχον παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, έχει αποκαλύψει νέες ανάγκες καθώς και κίνδυνους, άγνωστους στο παρελθόν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ασφαλιστήρια «crisis management» και «Commercial Crime» (ασφάλιση απαγωγής, λύτρων, εκβιασμού, απειλών και τρομοκρατικών ενεργειών), οι ειδικές αστικές και επαγγελματικές ευθύνες, οι ευθύνες ελαττωματικών ή μόλυνσης προϊόντων, οι ευθύνες Directors and Officers, οι ευθύνες γενικά διοικητικού συμβουλίου, οι ευθύνες διαχείρισης επενδύσεων στελεχών και υπαλλήλων ή λαθών και παραλείψεων τους κλπ), τα ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου νέου τύπου, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανολογικού εξοπλισμού, κατασκευών κλπ.

Οι νέες διαμορφωμένες ανάγκες, που προαναφέρθηκαν, ανάγκασαν τους εταιρικούς πελάτες, να στραφούν σε εξειδικευμένες μεσιτικές επιχειρήσεις και να αναθέσουν το έργο της διαχείρισης όλων των ασφαλιστικών τους αναγκών σε αυτές. Το ενδιαφέρον προς αυτήν την κατεύθυνση, προήλθε αφενός από την δεδομένη εμπειρία των μεσιτικών επιχειρήσεων και αφετέρου λόγω της συνεχούς ενασχόλησής τους με το αντικείμενο. Το ισχυρό αυτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των μεσιτών έναντι των άλλων διαμεσολαβούντων ή εταιρικών εσωτερικών τμημάτων, έδωσε το έναυσμα να κυριαρχήσουν ως λύση, αφού θα ήταν σε θέση "on time" να τους δώσουν έγκυρες και προπαντός έγκαιρες λύσεις.

Ωστόσο αν και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός, ότι ο παγκοσμιοποιημένος πελάτης είναι εθισμένος στις αλλαγές και στις άμεσες αντιδράσεις, εν τούτοις αυτό δεν σημαίνει ότι είναι «αφελής». Ένας παγκοσμιοποιημενος πελάτης αξιώνει την ύπαρξη ενός συμβούλου έμπειρου και άρτια καταρτισμένου. Ένας τέτοιος σύμβουλος οφείλει επομένως να είναι ειλικρινής και εχέμυθος, ενώ συγχρόνως να είναι επαρκώς ενημερωμένος, ώστε να είναι ικανός να αντιληφθεί και να ανταποκριθεί στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Συνακόλουθα ο ρόλος του ως σύμβουλος του υπαγορεύει να διευθετεί και να είναι σε θέση να παρουσιάζει γρήγορα και ευέλικτα, φερέγγυες προτάσεις για όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες. Αυτό το ρόλο ακριβώς φιλοδοξούμε και σας προτείνουμε να αναλάβουμε.


Insurance Blogger
Axa PPP
{post_date}
  • {ds_PageNumber} από {ds_PageCount}
Γρήγορη Επικοινωνία

T: 210 8234115 - 210 8235873 - 210 8234628
E: info@fasmagroup.gr - fasmagr@otenet.gr - fasmagroupsupport@otenet.grValid XHTML 1.0 Valid CSS
© FasmaGroup 2023
All rights reserved

κατασκευή ιστοσελίδων Webart